Център българо-европейски културни диалози

Често задавани въпроси

 

 

 

Колко време ще имам за презентация?

  • 15 минути ще бъде разрешено за всяко представяне.

 

Какво е оборудването в заседателната зала?

  • Презентационните стаи ще бъдат оборудвани с лаптоп и проектор за презентации PowerPoint и апаратура за симултанен превод. Моля носете презентацията си на флаш-памет (USB устройство).

 

Мога ли да публикувам статията си на друго място?

  • Статии, които са публикувани в сборника от конференцията на Център БЕКД не трябва да бъдат публикувани в други издания.

 

Кога ще бъде на разположение програмата на конференцията?

  • Програмата на конференцията ще бъде на уебсайта на конференцията 10 дни преди откриването й.

 

Кога ще бъде готов сборникът на конференцията?

  • Сбoрникът на конференцията ще бъде готов преди откриване на конференцията. Всеки участник ще получи един 1 копие от него при откриване на конференцията. Резюметата от докладите ще бъдат качени на уебсайта на BECD (NBU) www.becd.nbu.bg преди откриване на конференцията.

 

Какво става, ако съм пропуснал краен срок?

  • Ако сте пропуснали крайния срок, моля свържете се с нас чрез електронната ни поща mtumbeva@nbu.bg

 

Какъв е дрескодът на конференцията на БЕКД?

  • Ежедневно, свободно облекло.

 

 

 

 

 

 

Популяризирай, подкрепи, подари култура | Disseminate, Support, Extend the gift of culture