Център българо-европейски културни диалози

Програма

 

Романтиката на XIX век. Димитър Добрович (1816-1905) – живот и творчество
16 ноември – 17 ноември 2016 г., Нов български университет

П Р О Г Р А М А

 

16 НОЕМВРИ 2016 (СРЯДА)


09:00–10:00 – Регистрация, НБУ, корпус 1, зала 310
10:00–10:05 – Нов български университет | Поздравителен адрес
10:05–10:10 – Министерство на културата | Поздравителен адрес
10:20 – Откриване на конференцията, доц. д-р Ружа Маринска


➢ Историографски дискурси – факти, процеси, явления, личности


10:30–10:45 – Фолклорната и не-фолклорната култура през 19 век – Проф. Георг Краев, НБУ
10:50–11:05 – Романтическият национализъм на XIX век и превръщането на младостта в политическа и културна категория – Проф. Румен Генов, НБУ
11:10–11:25 – Дипломатически, династични и културни връзки на Черна гора в края на XIX и началото на ХХ век – проф. Борис Вукичевич, Университет на Монтенегро
11:30–11:45 – Истанбул по времето на Димитър Добрович – Доц. д-р Благовеста Иванова, ВСУ „Любен Каравелов“
11:50–12:05 – Съхранената памет на Димитър Добрович в българските архиви – г-жа Жанет Митева, НГ
12:10–12:25 – Романтизъм и романтизми. Поглед от XXI век – доц. д-р Ружа Маринска, НБУ
12:30–13:15 – ДИСКУСИЯ
13:30 Обяд


17 НОЕМВРИ 2016 (ЧЕТВЪРТЪК)
10:30 – Галерия УниАрт, Нов български университет
Представяне и валидиране на две юбилейни марки и винетки с печат, посветени на 200 години от рождението на Димитър Добрович. Церемония с участието на г-н Деян Дънешки - директор на Български пощи, д-р Анжела Данева, Център „Българо-европейски културни диалози” в НБУ и художничката г-ца Дея Вълчева.
11:00 Кафе пауза


➢ Художествен живот в Европа и на Балканите през XIX век – академии, художествено образование, културни диалози
11.30–11:45 – Пребиваващите в две и повече култури български художници: една предзададена от Димитър Добрович типология – проф. д-р Михаил Неделчев, НБУ
11:50–12:05 – Преглед на художествения живот в Гърция през втората половина на 19 век – г-н Стеякакис Хризовалантис, докторант, Open University, Никозия
12:10–12:25 – Елени Букури-Алтамура: живот и творчество. Историографски бележки за художественото образование на една жена в Италия от средата на ХIХ век – д-р Мария Мошу, Атински университет
12:30–12:45 – Гръцките имена на Димитър Добрович – д-р Росица Гичева-Меймари, НБУ
12:50–13:05 – Документи, отнасящи се до живота и творчеството на Добрович в Италия – д-р Панайотис Йоану, Университета в Крит, Гърция
13:10–13:25 – Среща в Кафене Греко – д-р Анжела Данева, НБУ
13.30–14:15 ДИСКУСИЯ
14:15 Обяд


➢ Изкуството на Димитър Добрович (1816-1905).
Влиянието на техническите постижения на епохата върху неговото развитие – фокус върху фотографията.
15:30-15:45 – Естетика на одухотвореността в портретите на Димитър Добрович, Мария Огойска, НБУ
15:50–16:05 – Живописване върху фотографска основа във втората половина на 19 век. Технически и художествени аспекти – д-р Катерина Гаджева, ИИИ при БАН
16:10–16:25 – Димитър Добрович – художник, интерпретатор, изобретател – д-р Галина Декова, Ателие-колекция Светлин Русев
16:30-17:15 ДИСКУСИЯ


17:30 ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА И КОКТЕЙЛ