Център българо-европейски културни диалози

Регистрация

 

Вие сте поканени да представите Вашето заглавие на доклад и резюме в следните направления:

  • Историографски дискурси – факти, процеси, явление, личности
  • Художествен живот в Европа и на Балканите през XIX век – академии, художествено образование, културни диалози
  • Изкуството на Димитър Добрович (1816-1905)
  • Изкуството и влиянието на техническите постижения на епохата върху неговото развитие – фокус върху фотографията

 

Всички резюмета ще бъдат рецензирани.

Всички заглавия на приети доклади и резюмета ще бъдат публикувани в програмата на конференцията на нашия уебсайт www.becd.nbu.bg

 

   Регистрация със заглавие и резюме - до 4 април 2016 г. 

 

 

Моля, попълненете Регистрациона форма за участие.

Като прикачен файл (DOC, DOCX) изпратете на mtumbeva@nbu.bg заглавието на предложената тема, придружена с резюме на български и английски език. 

В рамките на една седмица ще Ви уведомим, ако предложената тема е одобрена за презентация.

 

 

Регистрираните с доклади участници ще имат до 15 минути време за презентация. Моля, носете доклада си на USB флаш устройство. Залата за презентация ще бъде оборудвана с лаптоп, екран за презентации на PowerPoint и апаратура за симултанен превод.

 

Уверете се, че сте подали правилно документите си и сте се регистрирали успешно. 

 

 

Регистрациона форма

 

 

  Регистрация със заглавие и резюме

 

до 04 април 2016 г.*

Регистрационна такса 

Ранно плащане
до 10 юли 2016 г.

Краен срок за плащане
30 август 2016 г.  

Български участници

 100 BGN

150 BGN

Чуждестранни участници

 50 EUR

75 EUR

Редовни докторанти и студенти със самостоятелни доклади

20 BGN or 10 EUR

40 BGN or 20 EUR

Слушатели 

50 BGN

50 BGN

 

 

* Моля регистрирайте се със заглавие и резюме, изпратете готовите си доклади и платете такса за участие не по-късно от 30 август на мейл mtumbeva@nbu.bg 

До една седмица след изпращане на Вашата регистрация и резюме ще получите потвърждение и ще имате възможност да заплатите такса участие.

 

Таксата включва: участие в конференцията с 1 доклад, материали, програма на конференцията, кафе-паузи и коктейл, юбилеен календар за събитието, копие от Сборника с научни доклади от събитието.

 

Таксата не покрива транспортни и хотелски разходи. Участниците в Конференцията могат да направят резервация на преференциални цени в  , София.  

 

 

Регистрационната такса не може да се прехвърля към друго събитие или участник.

НБУ си запазва правото да отмени конференцията в случай на природно бедствие, стачка или друго непредсказуемо събитие, което прави невъзможно провеждането й.

 

 

Банкови сметки на НБУ:  

BGL: Райфайзенбанк България, IBAN: BG12RZBB91551060052910, BIC: RZBBBGSF

Основание: Конференция 2016, BECD

 

 

Краен срок за превод на такса конференция – 30 август 2016 г.

Участие в конференцията се допуска след заплащане на избраната от Вас такса чрез банков превод на посочените сметки на Нов български университет.

 

 

 

 

Популяризирай, подкрепи, подари култура | Disseminate, Support, Extend the gift of culture