Център българо-европейски културни диалози

Тематични направления

Конференцията „Романтиката на XIX век. Димитър Добрович (1816-1905) – живот и творчество” е фокусирана върху няколко панела:

 

  • Историографски дискурси – факти, процеси, явления, личности
  • Художествен живот в Европа и на Балканите през XIX век – академии, художествено образование, културни диалози
  • Изкуството на Димитър Добрович (1816-1905)
  • Изкуството и влиянието на техническите постижения на епохата върху неговото развитие – фокус върху фотографията

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Популяризирай, подкрепи, подари култура | Disseminate, Support, Extend the gift of culture