Център българо-европейски културни диалози

Важни дати

 

  • Важни дати:

 

До 04 април 2016 г. – Регистрация със ЗАГЛАВИЕ и РЕЗЮМЕ (преведени на английски език)*

До 10 юли 2016 г. – Заплащане на ранна такса регистрация и изпращане на готови и преведени резюме и доклад на английски език на mtumbeva@nbu.bg

До 30 август 2016 г. - Краен срок за заплащане на такса регистрация и изпращане на готови и преведени резюме и доклад на английски език

 

 

Регистрация със заглавие и резюме

до 04 април 2016 г.

Такса регистрация

Ранно заплащане 
до 10 юли 2016 г.

Краен срок за плащане
до 30 август 2016 г.  

Български участници

 100 BGN

150 BGN

Чуждестранни участници

 50 EUR

75 EUR

Редовни докторанти и студенти със самостоятелни доклади

20 BGN or 10 EUR

40 BGN or 20 EUR

Слушатели (без доклад)

 50 BGN

50 BGN

 

 

*До седмица след изпращане на регистрацията и резюмето ще получите потвърждение за участие и ще имате възможност да заплатите такса конференция.

Таксата включва: участие в конференцията с 1 доклад, материали, програма на конференцията, кафе-паузи и коктейл, юбилеен календар за събитието, копие от Сборника с научни доклади от конференцията.

Такса не покрива транспортни и хотелски разходи. 

Конференцията се осъществява с любезното съдействие на    , София.

Моля направете Вашата резервация на стая тук

 

Банкова сметка:  

BGL: Райфайзенбанк България, IBAN: BG12RZBB91551060052910, BIC: RZBBBGSF

Основание: Конференция 2016, BECD

 

 

Краен срок за плащане на такса участие – 30 август 2016 г.

Участие в конференцията се допуска след заплащане на съответната такса регистрация чрез банков превод на посочените сметки.

 

 

 

 

 

 

Популяризирай, подкрепи, подари култура | Disseminate, Support, Extend the gift of culture