facebook

Център българо-европейски културни диалози

Подкрепи

                                                

 

Календърът на Нов български университет се издава в чест на 200 години от рождението на Димитър Добрович (1816-1905) - първият художник с академично образование в България. Календърът се разпространява с некомерсиална цел.
 

Можете да подкрепите нашата кауза като популяризирате и подарите култура в размер на 30 лева. 

Програмата на Център БЕКД, по случай отбелязване на 200-годишнината на художника включва:

  • Юбилеен календар, посветен на 200 години от рождението на Димитър Добрович, издание на НБУ
  • Беседи с наши и чужди учени на тема „Романтиката на XIX век" - февруари-май 2016 г.
  • Представителна изложба в Националната галерия – Двореца, София
  • Издаване на луксозен двуезичен каталог с произведенията на художника, издание на НБУ
  • Workshop по елеофотография - техниката на Д. Добрович - с участието на Цветан Четъшки, фотограф
  • Детският университет на НБУ ще рисува с Дея Вълчева- художник
  • Конференция: „Романтиката на XIX век. Димитър Добрович (1816-1905) - живот и творчество" 
  • Издаване на двуезичен сборник с научни доклади, издание на НБУ

Събраните средства ще бъдат използвани за представяне на живота и творчеството на художника Димитър Добрович у нас и в чужбина. 

 

Банкови сметки на НБУ:  

BGL: Райфайзенбанк България, IBAN: BG12RZBB91551060052910, BIC: RZBBBGSF

Основание: 2016: Година на Добрович, BECD

 

 

Популяризирай, подкрепи, подари култура | Disseminate, Support, Extend the gift of culture