facebook

Център българо-европейски културни диалози
Център „Българо-европейски културни диалози” (БЕКД) е изследователски център, но и място, в което се споделят идеи и осъществява работа по проекти, свързани с българското изкуство и култура от средата на 19 век до днес. Центърът се стреми да популяризира образователната философия на НБУ, свързваща придобиването на знания и професионалното специализиране с общото духовно развитие. Центърът търси връзките и естествените взаимодействия на българската култура с европейския опит. Центърът работи по одобрени от неговия Съвет проекти, отговарящи на основните му цели.


Контакти:

Нов български университет
ул. Монтевидео №21
корпус 2, офис 612, 208
e-mail: becd.centre@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Популяризирай, подкрепи, подари култура | Disseminate, Support, Extend the gift of culture