facebook

Център българо-европейски културни диалози

За центъра

Визия:

Център „Българо-европейски културни диалози” (БЕКД) е изследователски център, но и място, в което се споделят идеи и осъществява работа по проекти, свързани с българското изкуство и култура от средата на 19 век до днес. Центърът се стреми да популяризира образователната философия на НБУ, свързваща придобиването на знания и професионалното специализиране с общото духовно развитие. Центърът търси връзките и естествените взаимодействия на българската култура с европейския опит. Центърът работи по одобрени от неговия Съвет проекти, отговарящи на основните му цели.


Цели:

 • Да разкрива и популяризира качествата на българското изкуство и култура от края на 19 век до днес у нас и в чужбина, чрез творчески и изследователски проекти.
 • Да изследва трансграничния обмен на българското изкуство с европейските културни и художествени центрове през същия период.
 • Да инициира публични лекции и конференции с национално и международно значение, дискутиращи въпроси в областта на българо-европейската култура и наследство.
 • Да подпомага издаването на направените научни изследвания, като ги прави достояние на обществеността у нас и в чужбина.
 • Да популяризира българското изкуство чрез организиране на изложби от национално и международно естество.
 • Да работи с индивидуални колекционери и техните сдружения с цел популяризирането и вкарване в научно обръщение на художествени творби и документи от частни колекции.
 • Активно да подпомага, стимулира и съдейства на дарителските намерения на колекционерите с цел предоставянето, представянето и експонирането на творби и документи от техните колекцци в рамките на академичната общност на НБУ.
 • Да включва в проектите си студенти от бакалавърските, магистърските и докторантските програми на департамент „Изкуствознание и история на културата” и на други департаменти, отговарящи на целите на Центъра.
 • Центърът ще насочва усилията на студенти, докторанти и млади изследователи за активно участие в разработването на отделни проекти в местен, регионален, национален и международен план.

Дейности:

 • Изследователска
 • Образователна
 • Творческа
 • Експертна


Контакти:

Нов български университет
ул. Монтевидео №21
корпус 2, офис 612, 208
e-mail: becd.centre@gmail.com

 

 

 Популяризирай, подкрепи, подари култура | Disseminate, Support, Extend the gift of culture

 

 

 • Директор
 •  

  Анжела Данева е доктор по „Теория на изкуството”от Нов български университет. Научните и интереси са свързани с българската история на изкуството и култура през XX в. От 2006 г. прави проучвания за българските художници в архивите на най-големите италиански академии – Флоренция, Торино, Милано, Венеция, Неапол, Рим и в архива на Венецианското биенале. От 2009 г. е директор на Фондация „Контакти без ограничения”.От 2015 г. е основател и директор на Център „Българо-европейски културни диалози” (БЕКД) в Нов български университет. Член на AICA.


  Публикации:

  • Отзвуци. Христо Берберов и неговото наследство. (БГ, Еng), НБУ, 2022.
  • Романтиката на 19 век. Димитър Добрович 1816-1905 - живот и творчество, Сборник с доклади, Съставителство, НБУ, 2017.
  • Среща в кафене Греко, Доклад, част от  сборника с доклади "Романтиката на 19 век. Димитър Добрович 1816-1905 - живот и творчество", нбу, 2017.
  • Мария Доспевска (1889-1972) – художничката самарянка. – Проблеми на изкуството, №4, ИИ (БАН), 2014.
  • I bulgari nelle Accademie di Belle Arti Italiane (1878-1944). Nuova Università Bulgara, 2014.
  • Между образа и текста. Сборник в чест на Ружа Маринска. Съставителство, НБУ, 2014
  • Българи в италианските академии за изящни изкуства (1878-1944)(BG, IT). НБУ, 2013.
  • Съвременна българска скулптура. Колекция „Божидар Данев”. Каталог (BG, ENG), НБУ, 2012.
  • Георги Божилов–Слона (1935-2001). Портрети на духа (BG, ENG). Арс Милениум, С. 2012.
  • Мистерията Иван Маринов. Каталог на изложбата „До Торино и назад” (BG, IT) , Автор и съставител, НГЧИ - 2011.
  • Българските произведения в галерията за модерно изкуство в Рим. – Изкуствоведски четения 2010 (сборник статии), БАН, 2011.
  • Българи в Академия Албертина в Торино. – В: Докторантски четения (сборник статии), НБУ, С., 2011
  • L'artista Boris Georgiev – un bulgaro a Roma e in tutto il mondo. – International Jornal of Arts & Sciences (IJAC), Volume 4, Number 1, ISSN: 1944-6934, 2011.
  • Фамилия Села от Сан Джероламо и за още някои неизвестни портрети на Борис Георгиев. – Проблеми на изкуството, № 3, 2010, с. 15-19.
  • Изненадата Иван (Джовани) Абаджимаринов. Непознати факти за художника. – В: Изкуствоведски четения 2008, БАН, С., 2008.
  • Джакомо Гросо и българските възпитаници на академия Албертина в Торино. – В: Докторантски четения, НБУ, С., 2008.
  • Из архивите на Флорентинската академия за изящни изкуства (1878-1945). – В: Пети изкуствоведски четения, БАН, С., 2007.
  • Български художници във Флорентинската академия. – Следва, № 15, С., НБУ, 2006.


  По-важни изложби и проекти:

  „Отзвуци. Христо Берберов и неговото наследство.” Изложба в СБХ (март 2022). – куратор на проекта.

  „Романтикът Димитър Добрович”, изложба в Националната галерия, ръководител на проекта, 2016

  „Георги Божилов-Слона. Ретроспективно”, Изложба по случай 80-години от рождението на художника, Мраморно фоайе, НДК, 2015

  „Портрети на духа”. Изложба на Георги Божилов-Слона, БКИ Лондон, 2013

  „Портрети на духа”. Изложба акварели на Георги Божилов-Слона, Галерия Средец, Министерство на културата, 2012

  „До Торино и назад”, Национална галерия за чуждестранно изкуство, 2011

   

   

   

   

   

  Популяризирай, подкрепи, подари култура | Disseminate, Support, Extend the gift of culture

 • Екип
 •  

   Гл. ас. д-р Владимир Димитров (1975 г.) е завършил Изкуствознание в Нов български университет. Води курсове по Обща история на изкуството, Изкуство на Италианския ренесанс; Българско възрожденско изкуство; Българска възрожденска култура; Иконография и Опазване на културното наследство. Научните му интереси са в областта на Възрожденско изкуство, иконографията, поклонничество, културен и религиозен туризъм, както и опазване на културно-историческото наследство. Специализирал е в Универститета на Флоренция, Италия.Автор на монография за Зографската фамилия Минови и тяхното стенописно наследство. Автор е на множество фоторазкази, публикувани в списанието на университетска култура „Следва”.Автор на две фотографски изложби „Стани и отиди в Дамаск” (2014 г.), която бе експонирана в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” и Музея на НБУ и „Матера – културна столица на Европа 2019”, експонирана в Музея на НБУ, център за изкуства „Инкубатор”, Пловдив и галерия „Средец” на Министерство на културата, София. Член на AICA.

   

   

  Росица Гичева-Меймари е магистър по история, доктор по изкуствознание и главен асистент в Нов български университет. Защитила е дисертация на тема „Дионис Бромиос: обреди и вярвания“. Изследователските и преподавателските ѝ интереси са в областите антична и тракийска култура, изкуство и религия; антично наследство в традиционната култура; невропсихология на изкуството. Специализирала е във Френската археологическа школа в Атина.

   

    

  Тодор Т. Петев е завършил е философия и има докторат по изкуствознание от университета Принстън в САЩ. Специализирал е история на книжната илюстрация в Католически университет в Лувен, Белгия. Работил е като преподавател по история на изкуството в няколко университета в САЩ, а също като изследовател в Отдел за европейска живопис в музея Метрополитен в Ню Йорк и в Отдел за редки книги на Университетската библиотека в Принстън. Хоноруван преподавател е в Нов български Университет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Един от създателите е на Фондация „Моят музей“, чиято мисия е да подкрепи българските музеи да реализират своя социализиращ и образователен потенциал. В този контекст осъществява медиаторски програми в музеи в София и из страната. Провежда обучения на педагози и музейни специалисти за работа с публиките, за ефективна комуникация и образователни занятия в контекста на културното наследство. Съставител е на първия у нас Наръчник на музейния специалист за работа с публиките (Комисия „Фулбрайт“ и Фондация „Моят музей“, 2019). Съавтор е на книгата „Един ден в музея“ (Точица, 2021), представяща десет семейни обиколки на софийски музеи и удостоено от Асоциация „Българска книга“ с Наградата „Златен лъв“ за издателски проект с най-голяма обществена значимост.

   

   

   Популяризирай, подкрепи, подари култура | Disseminate, Support, Extend the gift of culture