facebook

Център българо-европейски културни диалози

За центъра

Визия:

Център „Българо-европейски културни диалози” (БЕКД) е изследователски център, но и място, в което се споделят идеи и осъществява работа по проекти, свързани с българското изкуство и култура от средата на 19 век до днес. Центърът се стреми да популяризира образователната философия на НБУ, свързваща придобиването на знания и професионалното специализиране с общото духовно развитие. Центърът търси връзките и естествените взаимодействия на българската култура с европейския опит. Центърът работи по одобрени от неговия Съвет проекти, отговарящи на основните му цели.


Цели:

 • Да разкрива и популяризира качествата на българското изкуство и култура от края на 19 век до днес у нас и в чужбина, чрез творчески и изследователски проекти.
 • Да изследва трансграничния обмен на българското изкуство с европейските културни и художествени центрове през същия период.
 • Да инициира публични лекции и конференции с национално и международно значение, дискутиращи въпроси в областта на българо-европейската култура и наследство.
 • Да подпомага издаването на направените научни изследвания, като ги прави достояние на обществеността у нас и в чужбина.
 • Да популяризира българското изкуство чрез организиране на изложби от национално и международно естество.
 • Да работи с индивидуални колекционери и техните сдружения с цел популяризирането и вкарване в научно обръщение на художествени творби и документи от частни колекции.
 • Активно да подпомага, стимулира и съдейства на дарителските намерения на колекционерите с цел предоставянето, представянето и експонирането на творби и документи от техните колекцци в рамките на академичната общност на НБУ.
 • Да включва в проектите си студенти от бакалавърските, магистърските и докторантските програми на департамент „Изкуствознание и история на културата” и на други департаменти, отговарящи на целите на Центъра.
 • Центърът ще насочва усилията на студенти, докторанти и млади изследователи за активно участие в разработването на отделни проекти в местен, регионален, национален и международен план.

Дейности:

 • Изследователска
 • Образователна
 • Творческа
 • Експертна


Контакти:

Нов български университет
ул. Монтевидео №21
корпус 2, офис 612, 208
e-mail: becd.centre@gmail.com

 

 

 Популяризирай, подкрепи, подари култура | Disseminate, Support, Extend the gift of culture

 

 

 • Директор
 •  

  Анжела Данева е доктор по „Теория на изкуството”от Нов български университет. Научните и интереси са свързани с българската история на изкуството и култура през XX в. От 2006 г. прави проучвания за българските художници в архивите на най-големите италиански академии – Флоренция, Торино, Милано, Венеция, Неапол, Рим и в архива на Венецианското биенале. От 2009 г. е директор на Фондация „Контакти без ограничения”.От 2015 г. е основател и директор на Център „Българо-европейски културни диалози” (БЕКД) в Нов български университет. Член на AICA.


  Публикации:

  • Романтиката на 19 век. Димитър Добрович 1816-1905 - живот и творчество, Сборник с доклади, Съставителство, НБУ, 2017.
  • Среща в кафене Греко, Доклад, част от  сборника с доклади "Романтиката на 19 век. Димитър Добрович 1816-1905 - живот и творчество", нбу, 2017.
  • Мария Доспевска (1889-1972) – художничката самарянка. – Проблеми на изкуството, №4, ИИ (БАН), 2014.
  • I bulgari nelle Accademie di Belle Arti Italiane (1878-1944). Nuova Università Bulgara, 2014.
  • Между образа и текста. Сборник в чест на Ружа Маринска. Съставителство, НБУ, 2014
  • Българи в италианските академии за изящни изкуства (1878-1944)(BG, IT). НБУ, 2013.
  • Съвременна българска скулптура. Колекция „Божидар Данев”. Каталог (BG, ENG), НБУ, 2012.
  • Георги Божилов–Слона (1935-2001). Портрети на духа (BG, ENG). Арс Милениум, С. 2012.
  • Мистерията Иван Маринов. Каталог на изложбата „До Торино и назад” (BG, IT) , Автор и съставител, НГЧИ - 2011.
  • Българските произведения в галерията за модерно изкуство в Рим. – Изкуствоведски четения 2010 (сборник статии), БАН, 2011.
  • Българи в Академия Албертина в Торино. – В: Докторантски четения (сборник статии), НБУ, С., 2011
  • L'artista Boris Georgiev – un bulgaro a Roma e in tutto il mondo. – International Jornal of Arts & Sciences (IJAC), Volume 4, Number 1, ISSN: 1944-6934, 2011.
  • Фамилия Села от Сан Джероламо и за още някои неизвестни портрети на Борис Георгиев. – Проблеми на изкуството, № 3, 2010, с. 15-19.
  • Изненадата Иван (Джовани) Абаджимаринов. Непознати факти за художника. – В: Изкуствоведски четения 2008, БАН, С., 2008.
  • Джакомо Гросо и българските възпитаници на академия Албертина в Торино. – В: Докторантски четения, НБУ, С., 2008.
  • Из архивите на Флорентинската академия за изящни изкуства (1878-1945). – В: Пети изкуствоведски четения, БАН, С., 2007.
  • Български художници във Флорентинската академия. – Следва, № 15, С., НБУ, 2006.


  По-важни изложби и проекти:

  "Романтикът Димитър Добрович", изложба в Националната галерия, ръководител на проекта, 2016

  „Георги Божилов-Слона. Ретроспективно”, Изложба по случай 80-години от рождението на художника, Мраморно фоайе, НДК, 2015

  „Портрети на духа”. Изложба на Георги Божилов-Слона, БКИ Лондон, 2013

  „Портрети на духа”. Изложба акварели на Георги Божилов-Слона, Галерия Средец, Министерство на културата, 2012

  „До Торино и назад”, Национална галерия за чуждестранно изкуство, 2011

   

   

   

   

   

  Популяризирай, подкрепи, подари култура | Disseminate, Support, Extend the gift of culture

 • Екип
 • Доц. д-р Ружа Маринска е сред най-уважаваните в България специалисти по История на изкуството. Интересите и са съсредоточени върху българското изкуство през ХХ век и по-специално върху проблемите на българския модернизъм. В периода 1985-1987 г. е зам. директор на Националната галерия за чуждестранно изкуство. Директор на Националната художествена галерия в София от 1995 до 2002 г. Преподавала е История на изкуството в Художествената академия в София и в Нов български университет. Член на научния съвет на Център „Българо-европейски културни диалози”, НБУ.

   

  Доц. д-р Валентина Ганева-Маразова е щатен преподавател по изкуствознание в НБУ от 2010 г., от юли 2012 г. – ръководител на департамент „Изкуствознание и история на културата“, а от юли 2009 г. изпълнява функциите на ръководител на Музея на НБУ. Завършва висшето си образование в Хумболтовия университет (Берлин), специалност „Изкуствознание“, през 1981 г. През 2005 г. защитава докторска дисертация на тема „Тоталното произведение на изкуството. Модерно и традиционно в творчеството на Йоханес Итен“. През периода 1981–2011 г. работи последователно като проучвател, научен сътрудник и старши научен сътрудник ІІ степен в Института за изкуствознание при БАН. Хабилитира се през 2010 г. От 1997 до 2010 г. е хоноруван преподавател към департамент „История на културата“ в Нов български университет, а от 2004 г. до сега е хоноруван преподавател в Националната художествена академия, София.
  Доц. Ганева-Маразова е редактор на сп. „Проблеми на изкуството“, орган на Института за изкуствознание, БАН (1992–2004), член на редколегията на поредица МИФ, издание на Департамент „История на културата“, НБУ, член на редколегията на „Студии културно наследство“, издание на Музея на НБУ, член на ICOM (The International Council of Museums). Изследователските й интереси включват изкуство и култура на европейския авангард от началото на ХХ век, музеология, модерно изкуство музеология, антропологични подходи в изкуствознанието. Доц. д-р Валентина Ганева-Маразова има богат изследователски опит, участвала е в редица индивидуални и колективни изследователски проекти, български и международни.  Гл. ас. д-р Владимир Димитров (1975 г.) е завършил Изкуствознание в Нов български университет. Води курсове по Обща история на изкуството, Изкуство на Италианския ренесанс; Българско възрожденско изкуство; Българска възрожденска култура; Иконография и Опазване на културното наследство. Научните му интереси са в областта на Възрожденско изкуство, иконографията, поклонничество, културен и религиозен туризъм, както и опазване на културно-историческото наследство. Специализирал е в Универститета на Флоренция, Италия.Автор на монография за Зографската фамилия Минови и тяхното стенописно наследство. Автор е на множество фоторазкази, публикувани в списанието на университетска култура „Следва”.Автор на две фотографски изложби „Стани и отиди в Дамаск” (2014 г.), която бе експонирана в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” и Музея на НБУ и „Матера – културна столица на Европа 2019”, експонирана в Музея на НБУ, център за изкуства „Инкубатор”, Пловдив и галерия „Средец” на Министерство на културата, София. Член на AICA.

   

   

   

   

   Популяризирай, подкрепи, подари култура | Disseminate, Support, Extend the gift of culture