facebook

Център българо-европейски културни диалози

Срещи с изкуството. Проблеми, аргументи, хипотези, дискусии – 2021

СРЕЩИ С ИЗКУСТВОТО е образователна програма на Център „Българо-европейски културни диалози“ за хора от полето на визуалните изкуства. Програмата е с отворен лекционно-дискусионен формат за срещи на експерти в областта на изкуството и се организира в сътрудничество с Галерия „УниАрт“ на НБУ. Форматът представя една глобална годишна тема, в която ще вземат участие различни гост-лектори, които ще разглеждат в дълбочина проблеми във визуалните изкуства.

Лекциите се подготвят и изнасят от чуждестранни и български специалисти по предварително обявена програма. Продължителността на лекциите варира в зависимост от тежестта на проблематиката и интереса на участниците, които ще задават въпросите си в дискусионен панел.

  • Темата на фокус през 2021 година: „Изкуството на ниските земи 16-18 век“.

Гост-лектори:

  1. Фризо Ламертсе, Куратор в Райкс Музей (Амстердам)
  2. Проф. Стоян Сгурев, ESSEC, Париж
  3. Д-р Тодор Петев, Софийски университет

Формат: дистанционно/присъствено

Работни езици: български и английски

Организатори: Център „Българо-европейски културни диалози“ и Галерия „УниАрт“ на НБУ

Цели на програмата:

  • Да създаде повече компетентности у студентите в университетските програми по изкуства

Таргет публика:

  • Студенти, алумни, историци и теоретици на изкуството, художници, арт мениджъри и други

Лектори:

  • Български и европейски специалисти с експертиза в музейната дейност