facebook

Център българо-европейски културни диалози

08.12. Доц. Ружа Маринска в разговор с колеги и любители на изкуството в Националната галерия