facebook

Център българо-европейски културни диалози

Организационен комитет

 

Уважаеми дами и господа,

 

Като председател на Организационния комитет на Юбилейната международна конференция, посветена на 200 години от рождението на Димитър Добрович, за мен е чест официално да Ви поканя за участие в конференцията „РОМАНТИКАТА НА ХIX ВЕК. Димитър Добрович (1816-1905) – живот и творчество”, която ще се проведе от 16 до 18 ноември 2016 г. в Нов български университет, гр. София.

През 2016 г. Център „Българо-европейски културни диалози” и Нов български университет честват 200 години от рождението на първия български художник с академично образование. Представянето му дава възможност да се изследва началото на  българското светско изкуство и да се види то в балкански и европейски контекст, да се осмисли като част от художествения процес в Европа през втората половина на XIX век.

Животът и творчеството на Д. Добрович имат отношение към три национални култури – гръцката, където той получава художественото си образование, италианската, където продължава образованието си и където минава почти целият му път на художник, и българската, където се завръща във вече освободеното си отечество и показва създадените през годините творби като прави щедро дарение на държавата и на родния си град Сливен.

Удовлетворена съм, че чрез настоящата Юбилейна конференция Нов български университет отново се превръща в територия на научната мисъл, на която учени ще обменят опит, идеи и постижения в културата и изкуствата. Вярвам, че този научен форум ще породи ползотворни дискусии, ще създаде възможности за формиране на екипи за бъдещи проекти и за среща с нови приятели.

Доц. д-р Ружа Маринска
Председател на Организационния комитет

 

 

 Организационен комитет:

  • Доц. д-р Ружа Маринска, Председател на Организационния комитет, НБУ
  • Проф. Георг Краев, НБУ
  • Гл. ас. д-р Росица Гичева, НБУ
  • Гл. ас. д-р Владимир Димитров, НБУ
  • Д-р Анжела Данева, БЕКД
  • Доц. д-р Благовеста Иванова, ВУ "Любен Каравелов"
  • Жанет Митева, Национална галерия
  • Доц. д-р Панайотис Йоану, Институт за средиземноморски изследвания, Крит

 

 

 

 

 Партньори:

НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЯ
АТЕЛИЕ-КОЛЕКЦИЯ СВЕТЛИН РУСЕВ

Медийни партньори:

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Популяризирай, подкрепи, подари култура | Disseminate, Support, Extend the gift of culture