facebook

Център българо-европейски културни диалози

Гео Милев и изкуството | Geo Milev and The Art

20160123-121013_184x250_fit_478b24840a

Гео Милев и изкуството | Geo Milev and The Art

Ружа Маринска | Ruzha Marinska

Изследвания

 • Гео Милев и изкуството | Geo Milev and The Art
 • Издателство: Захарий Стоянов
  Народност: българска
  ISBN: 9789540909103
  първо издание, 2015 год.
  твърди корици, стр. 295
  Цена: 00,00 лв

   

  Идеята за това издание дойде от Фондация „Гео Милев", а готовност да я осъществи изрази Издателство „Захарий Стоянов". Приех предложението с признателност.

  От двайсет години имам изследователски интереси в полето на модернизма. Естествено те са фокусирани върху личността и делото на Гео Милев - безспорно най-ярката фигура на модернистичното движение в България в неговата пикова фаза - годините след Първата световна война.

  Текстовете, събрани в този том, са писани и публикувани в различни издания. Тук те са дадени в хронологичен ред. Моля читателя да ме извини за известни частични, макар и не буквални, повторения. Отстраняването им би нарушило самостойността на отделните материали, а с това и техния смисъл. Позволила съм си да съкратя само един от вариантите на темата „Художниците от кръга на Гео Милев" в полза на последната публикация, допълнена и разширена с резултатите от новите проучвания.

  В цялост текстовете изявяват моите изследвания и моята позиция по проблемите на българския модернизъм и творчеството на Гео Милев, както и приноса ми в тази научна област.

  От Автора