facebook

Център българо-европейски културни диалози

Зографската фамилия Минови и тяхното стенописно наследство

396662-280028132062667-1954644279-n_184x250_fit_478b24840a

Зографската фамилия Минови и тяхното стенописно наследство

Владимир Димитров

Изследвания

 • Зографската фамилия Минови и тяхното стенописно наследство
 • Издателство: Нов български университет
  Народност: българска
  ISBN: 9789545356803
  първо издание, 2012 год.
  твърди корици,  268 стр.
  Цена: 18,00 лв

   

  "Благодарение на този труд на д-р Владимир Димитров малко проученото и дори неизвестно изобразително наследство на фамилията Минови получава своята заслужена известност. В изследването информацията за откритото е съпроводена с научни анализи, с разкриването на идейното съдържание на отделните изображения и на цялата фамилна програма.
  Художественото наследство в този български край не е погледнато изолирано, а е поставено във връзка с творчеството на други иконографски школи и с това в Света Гора. Избягнато е неправилното тълкуване за примитивизъм и маргинализъм. Стига се до извода, че народното движение за просвета и свобода намира израз в житейския и професионалния път на Манови.
  Авторът се спира на изображенията диахронно, като търси и намира развитието на една или друга иконографска сцена - например "Богородица Шишршая небес", на "Поклонение на евхаристийната жертва", на сцените с библейска тематика, като "Жертвоприношението на Авраам", "Неопълимата къпина", "Гостоприемството на Авраам". Обръща се внимание и на образите на равноапостолите братя Кирил и Методий, изписани на уникално за тях място - в олтарното пространство на манастирската църква в Хаджидимово, което е знак на засилването на култа към тях.
  Авторът разкрива благоприятното влияние на традиционното изображение върху очакващия освобождението народ. Затова и една глава от книгата е посветена на сцените и образите на българската история и на начина, по който патриотичните идеи на времето се отразяват върху иконографските репертоари на зографите от рода Минови.
  В труда си д-р Владимир Димитров открива и няколко исторически сцени в храма на с. Тешево - "Избиване на преславските боляри", "Наказанието на княз Владимир", за които отбелязва, че за сега нямат паралел във възрожденската живопис. Без паралел са и "Свети Метозий проповядва след славяните" и "Покръстването на преславския двор", чието значение се повишава, тъй като отбелязаните от Васил Кънчов подобни изображения в храма на с. Страчища не са запазени.
  Д-р Владимир Димитров посочва и факторите, които оказват влияние при изографисването: сложните обществено-политически условия, големината на храмовата сграда и архитектурните й възможности, желанията на ктиторите, които навярно са се доверявали на зографите, личното виждане на тружениците, както и евентуалното западно влияние.
  Книгата включва и богат с приложения албум на стенописното наследство на зографската фамилия Минови. На читателите е предоставена възможност да се запознаят и задълбочат в предложеното и в размисъл сами да оценят както зографското наследство на Минови, така и достойното място на настоящия труд в нашата научна литература". 

  Професор протопрезвитер д-р Николай Шиваров