facebook

Център българо-европейски културни диалози

В медиите

untitled-2_678x410_crop_478b24840a logo-bg-en-versions-1_678x410_crop_478b24840a
16.11.2016 10:00

Международна научна конференция „Романтиката на XIX век. Димитър Добрович (1816-1905) – живот и творчество”

Корпус 1, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев“

Conference "XIXth Century Romanticism. The Life and Art of Dimitar Dobrovich (1816-1905)"

Нов български университет (НБУ) и Център „Българо-европейски културни диалози” (БЕКД) Ви канят да участвате в международната научна конференция „Романтиката на XIX век. Димитър Добрович (1816-1905) – живот и творчество”. Конференцията ще се реализира в периода от 16 до 18 ноември 2016 г. в Нов български университет, София (България).

За участие могат да се запишат изследователи, докторанти и всички, които работят и имат интереси в посочената научна проблематика.

Конференцията „Романтиката на XIX век. Димитър Добрович (1816-1905) – живот и творчество” е фокусирана върху следните панели:

  • Историографски дискурси – факти, процеси, явления, личности.
  • Художествен живот в Европа и на Балканите през XIX век – академии, художествено образование, културни диалози
  • Изкуството на Димитър Добрович (1816-1905)
  • Изкуството и влиянието на техническите постижения на епохата върху неговото развитие – фокус върху фотографията

За повече информация посетете страницата на конференцията 


New Bulgarian University (NBU) and the Bulgarian-European Cultural Dialogue Centre (BECDC) kindly invite you to participate in the conference "XIXth Century Romanticism. The Life and Art of Dimitar Dobrovich (1816-1905)". The Conference will take place from 16th to 18th of November, 2016 in New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria. Researchers, PhD candidates and other scientists who work and are interested in this scientific field can apply for attending the conference. You can present a paper or participate as a listener.

The Conference "XIXth century Romanticism. The Life and Art of Dimitar Dobrovich (1816-1905)" will be held in several academic panels:

  • Historiographical discourse – facts, processes, phenomena and important figures
  • Artistic life in Europe and on the Balkans – Academies, artistic education, cultural dialogue
  • Dimitar Dobrovich’s (1816-1905) Art
  • The art and the influence of the technological achievements of the period focusing on photography

For more information please visit site

Our team wishes you a Happy New Year!

 

;